|

HO-LA Savjetovanje d.o.o.
Headquarters: Ulica Nicole Badovinca 16
10000 Zagreb
Croatia

Tel.: +385-1- 4651916
Email:  office@ascendant.com.hr
Web Site.: www.ascendant.com.hr

Commercial Register No.: (MBS) 2687771
VAT No. : (OIB) HR 38664329169
Commercial Court Zagreb


   
Copyright © 2016 by Mitalas Andreas.
All rights reserved.
 
   
   

Joannis Pournaras

Međunardoni majstor trener od kraja 80-tih. Kod srednjih firmi i međunarodnih koncerna smtara se specijalistom u produčju ljudskih resursa – područje zapošljavanja, revizija menadžmenta, edukacija trenera kao i konzalting kod reorganizacije firmi. Kao Managing Partner naši klijenti koriste njegove usluge konzultanta za ljudske resurse na nacionalnom i međunarodnom planu. Vise

E-mail: jpo@ascendant.com.hr

   
   
   

Denise Sakkoleva

Konzultantica na području ljudskih resursa od 1994. u Austriji i Grčkoj, specijalizirana za međunarodno istraživanje za ruokvodeće pozicije u različitim sektorima. Pored posjedovanja know-how u projektima savjetovanja kod zapošljavanja ( 240 pozicija u jednom projektu ), može se pohvaliti dugogodišnjim iskustvom u uspješnom odabiru pozicija srednjeg menadžmenta u srednjoj i istočnoj Europi.

E-mail: dsa@ascendant.com.hr

   
   
   

Lara Horvat

Kao asistencica uprave s diplomom Zagrebačke škole za menadžment i obrazovanjem u PR-u i projektnom menadžmentu, odgovorna je za dva područja. Uključena je u organizaciju i uredno poslovanje ureda na hrvatskom i engleskom jeziku. Uz to gđica Horvat je veza za sva pitanja između naših klijenata, konzultanata i partnera u Hrvatskoj i svijetu.

E-mail: Lho@ascendant.com.hr

   
   
   
Despina

Despina Theodoridou

Sa više od 15 godina iskustva u savjetovanju u području Ljudskih potencijala u Njemačkoj i Grčkoj, gđica Theodoridou je naš vanjski konzultant i voditelj istraživanja u Frankfurtu, s naglaskom na savjetovanje u području Ljudskih potencijala je traženje kandidata na međunarodnom tržištu rada, brendiranje poslodavaca, pronalaženje rukovodećih kadrova i menadžera. Završila je studij ekonomije na Sveučilištu Stuttgart-Hohenheim smjer marketing, ljudski potencijali i organizacija rada, i politika potrošača.
Ima višegodišnje iskustvo u međunarodnom B2B marketingu u industriji, i edukaciji u području planiranja sistemskih karijera poslovnih trenera
. Vise

E-mail: dth@ascendant.com.hr

   
   
   
Janez

Janez Hudovernik

Po završenom studiju ekonomije na Sveučilištu u Ljubljani, započeo je svoju karijeru kao voditelj proizvodnje i kasnije kao voditelj prodaje.
Radi svoje želje za usavršavanjem, stalno je širio svoje znanje i primio nekoliko visoko priznatih certifiakata kao trener za edukacije zaposlenih.
Kao stručnjak za edukacije na području prodaje i menadžmenta u prodaji, posjeduje više od 20 godina domaćeg i međunarodnog iskustva s odličnim referencama.

G.Hudovernik živi u Sloveniji i tamo zastupa Ascendant. Kao trener i savjetnik djeluje u zemljama južno od Alpa. Vise

E-mail: jhu@ascendant.com.hr

 

 

   
   

Mirjana Slat

Međunarodna konzultantica s 20 godina iskustva u regionalnim i međunarodnim tvrtkama u prodručjima zapošljavanja, procjena rukovodećih razina management assessment i profesionalnog interkulturalnog coachinga. Vise

E-mail: msl@ascendant.com.hr

 

premjestiti na vrh move to Top


Ascendant : Search - Evaluation - Development - Consulting - office@ascendant.com.hr - Logo Ascendant ®